Mart, 2011 için arşiv

EDEL DENEY2

Yayınlandı: Mart 30, 2011 / EDL
Etiketler:, , ,

Arkadaşlar buyrun edel deney2 EDL

multisim 9 güncel resimler

Reklamlar

GenceArtı

Yayınlandı: Mart 24, 2011 / konferans
Etiketler:

Uzun bi Konferans olacak gibi umarım güzel olur burdan Siteyi gezebilirsizniz

JAVA

Yayınlandı: Mart 23, 2011 / JAVA
Etiketler:, ,

java ile ilgili ufak tefek paylaşımlar çok yakında burda …

Arkadaşlar bu örneğimiz ile bir cisme x y düzleminde klavye yön tuşları ile hareket ettiriyoruz Buyrun : )

Bu arada bi hata ile karşılaşırsanız şu makaledeki adımları uygulayın(OPEBGL KURULUM)
#include “stdafx.h”

#include <GL/glut.h>

float xgotur = 0, ygotur = 0, zgotur = 0;
float derece = 0;
float xolcu  = 1, yolcu = 1, zolcu = 1;
int en = 400,boy = 400;

void GoturSag(void)
{

glLoadIdentity();

xgotur += 0.1;
}

void GoturSol(void)
{

glLoadIdentity();

xgotur -= 0.1;
}

void GoturYuk(void)
{

glLoadIdentity();

ygotur += 0.1;
}

void GoturAsa(void)
{

glLoadIdentity();

ygotur-=0.1;
}

void GoturIleri(void)
{

glLoadIdentity();

zgotur -= 0.1;
}

void GoturGeri(void)
{

glLoadIdentity();

zgotur += 0.1;
}

void YanUzat(void)
{

glLoadIdentity();

xolcu += 0.1;
}

void BoyUzat(void)
{

glLoadIdentity();

yolcu += 0.1;
}

void CevirSag(void)
{

glLoadIdentity();

derece += 0.5;
}

void CevirSol(void)
{

glLoadIdentity();

derece -= 0.5;
}

void Basla(void)
{

glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);

glShadeModel (GL_FLAT);

glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_FILL);
}

void Klavye(int dugme, int x, int y)
{

switch(dugme)
{
case GLUT_KEY_LEFT:GoturSol(); break;
case GLUT_KEY_RIGHT:GoturSag(); break;
case GLUT_KEY_UP:GoturYuk(); break;
case GLUT_KEY_DOWN:GoturAsa(); break;
case GLUT_KEY_PAGE_UP:GoturIleri(); break;
case GLUT_KEY_PAGE_DOWN:GoturGeri(); break;
}

glutPostRedisplay();
}

void Klavye(unsigned char dugme, int x, int y)
{

switch(dugme)
{
case ‘a’:YanUzat();break;
case ‘s’:BoyUzat();break;
case ‘z’:CevirSol();break;
case ‘x’:CevirSag();break;
}

glutPostRedisplay();
}

void UcdCokgen(void)
{

glPushMatrix();

glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);

glTranslatef(xgotur,ygotur,zgotur);

glRotatef(derece, 0.0, 1.0, 0.0);

glScalef(xolcu, yolcu, zolcu);

glBegin(GL_QUADS);

glVertex3f(-0.4, 0.3, 0.1); //önyüz
glVertex3f( 0.4, 0.3, 0.1);
glVertex3f( 0.4, -0.3, 0.1);
glVertex3f(-0.4, -0.3, 0.1);

glEnd();

glBegin(GL_QUADS);

glVertex3f(-0.4, 0.3, -0.1); //solyanyüz
glVertex3f(-0.4, 0.3, 0.1);
glVertex3f(-0.4,-0.3, 0.1);
glVertex3f(-0.4,-0.3, -0.1);

glEnd();

glBegin(GL_QUADS);

glVertex3f(-0.4, 0.3, -0.1); //arkayüz
glVertex3f( 0.4, 0.3, -0.1);
glVertex3f( 0.4, -0.3, -0.1);
glVertex3f(-0.4, -0.3, -0.1);

glEnd();

glBegin(GL_QUADS);

glVertex3f(0.4, 0.3, -0.1); //sağyanyüz
glVertex3f(0.4, 0.3, 0.1);
glVertex3f(0.4, -0.3, 0.1);
glVertex3f(0.4, -0.3, -0.1);

glEnd();

glBegin(GL_QUADS);

glVertex3f(-0.4, 0.3, 0.1); //üstkapak
glVertex3f( 0.4, 0.3, 0.1);
glVertex3f( 0.4, 0.3, -0.1);
glVertex3f(-0.4, 0.3, -0.1);

glEnd();

glBegin(GL_QUADS);

glVertex3f( 0.4, -0.3, 0.1); //altkapak
glVertex3f(-0.4, -0.3, 0.1);
glVertex3f(-0.4, -0.3, -0.1);
glVertex3f( 0.4, -0.3, -0.1);

glEnd();

glPopMatrix();
}

void CizimYeri(void)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);

glLoadIdentity();

gluLookAt(0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);

UcdCokgen();

glutSwapBuffers();
}

void TekrarBoyut(int en, int boy)
{

glViewport (0, 0, en, boy);

glMatrixMode (GL_PROJECTION);

glLoadIdentity ();

gluPerspective(90, (float)en / (float)boy, 1.0, 100.0);

glMatrixMode (GL_MODELVIEW);
}

int main(int argc, char **argv)
{

glutInit(&argc, argv);

glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);

glutInitWindowSize (en, boy);

glutInitWindowPosition (0, 0);

glutCreateWindow (“By bytcn”);

Basla();

glutReshapeFunc(TekrarBoyut);

glutDisplayFunc(CizimYeri);

glutSpecialFunc(Klavye);

glutKeyboardFunc(Klavye);

glutMainLoop();

return 0;
}

Kaynaklar

http://www.programlama.com

OpenGl İlk Örnek

Yayınlandı: Mart 18, 2011 / C++
Etiketler:, ,

Arkadaşlar öncelikle bu kodları başka biyerden aldığımı belirtmek istiyorum ben sadece derledim ve ufak tefek prüzleri halletim

Buyrun ilk open gl örneğimiz

 

// opengl.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include “stdafx.h”

#include <GL/glut.h>

GLfloat mat_red_diffuse[] = { 0.7, 0.0, 0.1, 1.0 };
GLfloat mat_green_diffuse[] = { 0.0, 0.7, 0.1, 1.0 };
GLfloat mat_blue_diffuse[] = { 0.0, 0.1, 0.7, 1.0 };
GLfloat mat_yellow_diffuse[] = { 0.7, 0.8, 0.1, 1.0 };
GLfloat mat_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
GLfloat mat_shininess[] = { 100.0 };
GLfloat knots[8] = { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
GLfloat pts1[4][4][3], pts2[4][4][3];
GLfloat pts3[4][4][3], pts4[4][4][3];
GLUnurbsObj *nurb;
int u, v;

static void
display(void)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glCallList(1);
glFlush();
}

int
main(int argc, char **argv)
{
glutInit(&argc, argv);
glutCreateWindow(“Karmasik Renkler”);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
glEnable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_LIGHT0);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_AUTO_NORMAL);
glEnable(GL_NORMALIZE);
nurb = gluNewNurbsRenderer();
gluNurbsProperty(nurb, GLU_SAMPLING_TOLERANCE, 25.0);
gluNurbsProperty(nurb, GLU_DISPLAY_MODE, GLU_FILL);

/* Build control points for NURBS mole hills. */
for(u=0; u<4; u++) {
for(v=0; v<4; v++) {
/* Red. */
pts1[u][v][0] = 2.0*((GLfloat)u);
pts1[u][v][1] = 2.0*((GLfloat)v);
if((u==1 || u == 2) && (v == 1 || v == 2))
/* Stretch up middle. */
pts1[u][v][2] = 6.0;
else
pts1[u][v][2] = 0.0;

/* Green. */
pts2[u][v][0] = 2.0*((GLfloat)u – 3.0);
pts2[u][v][1] = 2.0*((GLfloat)v – 3.0);
if((u==1 || u == 2) && (v == 1 || v == 2))
if(u == 1 && v == 1)
/* Pull hard on single middle square. */
pts2[u][v][2] = 15.0;
else
/* Push down on other middle squares. */
pts2[u][v][2] = -2.0;
else
pts2[u][v][2] = 0.0;

/* Blue. */
pts3[u][v][0] = 2.0*((GLfloat)u – 3.0);
pts3[u][v][1] = 2.0*((GLfloat)v);
if((u==1 || u == 2) && (v == 1 || v == 2))
if(u == 1 && v == 2)
/* Pull up on single middple square. */
pts3[u][v][2] = 11.0;
else
/* Pull up slightly on other middle squares. */
pts3[u][v][2] = 2.0;
else
pts3[u][v][2] = 0.0;

/* Yellow. */
pts4[u][v][0] = 2.0*((GLfloat)u);
pts4[u][v][1] = 2.0*((GLfloat)v – 3.0);
if((u==1 || u == 2 || u == 3) && (v == 1 || v == 2))
if(v == 1)
/* Push down front middle and right squares. */
pts4[u][v][2] = -2.0;
else
/* Pull up back middle and right squares. */
pts4[u][v][2] = 5.0;
else
pts4[u][v][2] = 0.0;
}
}
/* Stretch up red’s far right corner. */
pts1[3][3][2] = 6;
/* Pull down green’s near left corner a little. */
pts2[0][0][2] = -2;
/* Turn up meeting of four corners. */
pts1[0][0][2] = 1;
pts2[3][3][2] = 1;
pts3[3][0][2] = 1;
pts4[0][3][2] = 1;

glMatrixMode(GL_PROJECTION);
gluPerspective(55.0, 1.0, 2.0, 24.0);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glTranslatef(0.0, 0.0, -15.0);
glRotatef(330.0, 1.0, 0.0, 0.0);

glNewList(1, GL_COMPILE);
/* Render red hill. */
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_red_diffuse);
gluBeginSurface(nurb);
gluNurbsSurface(nurb, 8, knots, 8, knots,
4 * 3, 3, &pts1[0][0][0],
4, 4, GL_MAP2_VERTEX_3);
gluEndSurface(nurb);

/* Render green hill. */
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_green_diffuse);
gluBeginSurface(nurb);
gluNurbsSurface(nurb, 8, knots, 8, knots,
4 * 3, 3, &pts2[0][0][0],
4, 4, GL_MAP2_VERTEX_3);
gluEndSurface(nurb);

/* Render blue hill. */
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_blue_diffuse);
gluBeginSurface(nurb);
gluNurbsSurface(nurb, 8, knots, 8, knots,
4 * 3, 3, &pts3[0][0][0],
4, 4, GL_MAP2_VERTEX_3);
gluEndSurface(nurb);

/* Render yellow hill. */
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_yellow_diffuse);
gluBeginSurface(nurb);
gluNurbsSurface(nurb, 8, knots, 8, knots,
4 * 3, 3, &pts4[0][0][0],
4, 4, GL_MAP2_VERTEX_3);
gluEndSurface(nurb);
glEndList();

glutDisplayFunc(display);
glutMainLoop();
return 0;             /* ANSI C requires main to return int. */
}